Ochrona Danych / RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Mięsno-Wędliniarski KAMINIARZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Leszczyńska 28, 64 - 115 Święciechowa, Tel. 65 533 08 03 NIP 697-001-78
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie oferta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • badania poziomu satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podane przez Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym z obowiązku nałożonego z mocy prawa lub na zlecenie administratora; obsługa informatyczna, prawna, płatnicza, kurierska, transportowa, ochroniarska mienia, audytowa, kontrolna, korespondencja
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy której dane dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745

zamowienia@kaminiarz.pl

a a j r