Polityka prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności (dalej jako: „Polityka”) opracowano z myślą o zapewnieniu szczególnej ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z niniejszego Serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli nie wyraża zgody na jej postanowienia, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na Stronie Internetowej, jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treści z Serwisu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane lub udostępniane osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na Stronie Internetowej są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności marki Kaminiarz, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i symboli.

I.

Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaminiarz Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450766, posiadająca nr NIP: 6970017820 oraz nr REGON: 008339554
 2. 2. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefoniczny pod nr.: + 723 050 595
 3. W niniejszej Polityce posłużono się następującymi definicjami:
  • Serwis – serwis internetowy należący do Administratora Serwisu, umieszczony pod adresem: www.kaminiarz.pl  
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika Serwisu podczas przeglądania niniejszej strony internetowej.
 5. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies są przetwarzane w celu:
  • dopasowania treści strony internetowej
  • wykrywania nadużyć
  • pomiarów statystycznych
  • udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony.
  • W/w cele stanowią, również prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa, w stosunku do jego przetwarzanych danych osobowych :
  • dostępu, w tym uzyskania ich kopii
  • żądania sprostowania danych
  • ich usunięcia
  • ograniczenia ich przetwarzania
  • skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce, by na jego urządzeniu końcowym przechowywano pliki cookies, to może on zmienić ustawienia swej przeglądarki tak, by pliki te były blokowane (w całości lub w części) lub też wskazać, że za każdym razem pragnie on otrzymywać komunikat, gdy tylko pliki cookies zostaną wysyłane na jego urządzenie. Szczegółowe i pełne informacje w tym zakresie są dostępne w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.
 8. Administrator Serwisu wskazuje, że zablokowanie przez Użytkownika używanych przez niego plików cookies może mieć wpływ na pełne korzystanie z Serwisu.
 9. Podczas korzystania przez Użytkownika Serwisu ze strony internetowej automatycznie zbierane są jego dane, takie jak:
  • adres IP
  • nazwa domeny
  • typ przeglądarki
  • typ systemu operacyjnego.
  • Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics i system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez danego Użytkownika.
 11. Administrator Serwisu przetwarza dane używania i tworzy profile używania przy pomocy usługi Adobe Analytics należącej do Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej przekazywane są na serwery Adobe, gdzie są one analizowane i zwracane Administratorowi w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej.
 12. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” – rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Adobe poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji “opt-out” w Adobe Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Adobe na stronie WWW: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html
 13. Ponadto, Administrator Serwisu przetwarza dane używania i tworzymy profile Użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
 14. Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane Administratorowi w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej. O ile dane przekazywane na serwer Google przez Administratora mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznacza on, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „Safe Harbor” USA-UE oraz programu „Safe Harbor” USA-Szwajcaria zgodnie z wymaganiami amerykańskiego Departamentu Handlu w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Safe Harbor i zobaczyć certyfikat Google, należy odwiedzić stronę http://www.export.gov/safeharbor
 15. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” – rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 16. W przypadku dopasowania treści strony oraz wykrywanie botów i nadużyć, a także pomiarów statystycznych i udoskonalania usługi, zapisane dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Użytkownika z usług świadczonych poprzez stronę internetową.
 17. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

II

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania
  • czas wysłania odpowiedzi
  • nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce Użytkownika Serwisu
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań”.

Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745

zamowienia@kaminiarz.pl

a a j r f