Fundusze UE

INFORMACJA O PROJEKCIE! - KLIKNIJ LINK

 

PRZETARGI - 2019!

ZMW KAMINIARZ ogłasza postępowanie ofertowe dla zadań pt.:

Dostawa systemu zarządzania magazynem i sprzętu wraz z usługą instalacji, konfiguracjii wdrożenia / kliknij link  

Rozbudowa zakładu o mroźnię – wykonanie robót budowlanych i elektrycznych / kliknij link

Dostawa z montażem urządzeń chłodniczych wraz z odzyskiem ciepła / kliknij link

Dostawa i montaż systemu regałów mobilnych / kliknij link

 

PRZETARGI - 2017!

11.08.2017 

ZMW KAMINIARZ ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę i montaż następujących urządzeń:

 01.09.2017 

ZMW KAMINIARZ ogłasza zakończenie postępowań przetargowych na dostawę i montaż następujących urządzeń:

Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745

zamowienia@kaminiarz.pl

a a j r f